Coins with skyscrapers in the background

A Megoldás Mozgalom talán eddigi legizgalmasabb és legambiciózusabb kezdeményezése, hogy elindította Magyarország mintatelepülésének létrehozására irányuló pályázatát, a MILLIÁRDOS MEGOLDÁS-t. Ez a program nem csupán egy átlagos fejlesztési és befektetési projekt, hanem egy reményteljes vízió megvalósítása. Célja, egy olyan egyedülálló község/város/falu kivitelezése, ahol a környezetvédelem, az innováció és a közösségi élet valódi élménnyé válik mindenki számára.

A Megoldás Mozgalom mintatelepülése az a hely, ahol a természet és a modern technológia harmóniája valósul meg, ahol a családok biztonságban érezhetik magukat, és ahol az élet minden pillanata a fenntarthatóságról és a boldogságról szól.

Milyen Magyarországot szeretne a Megoldás Mozgalom?

Okosat icon

Okosat

Létrehozzuk az Önálló Oktatási Minisztériumot!Iskolai autonómiát és oktatói szabadságot!Bevezetjük a közoktatásban a környezetvédelem, közgazdaságtan és vízgazdálkodás alapismereteinek oktatását.Azonnali bérrendezés a pedagógusoknál, nevelőknél! Versenyképes jövedelem az oktatóknak!Élményalapú nevelés-oktatás a természetben! Kivisszük az iskolákat a szabadba!Every student who has reached the age of 14 will receive a free laptop!
Egészségeset icon

Egészségeset

Visszahozzuk a szabad orvosválasztást!Önálló Egészségügyi Minisztérium Létrehozzuk az önálló Egészségügyi Minisztériumot! Közös felelősségünk, hogy egy valóban egészséges Magyarországot építsünk!Élelmiszerbiztonság. Szigorítjuk az élelmiszerbiztonsági előírásokat a lakosság védelme érdekében.Betegségügy helyett, egészségügy. PREVENCIÓ: 5 évente általános egészségügyi állapotfelmérés biztosítása.Digitális Egészségnaptár. Általános és személyre szabott információk biztosítása a korcsoportok számára ajánlott vizsgálatokról, szűrésekről.Egészséges munkahely minősítés! Megkönnyítjük a szűrővizsgálatokon való részvételt! Rugalmas lehetőségek, gyermekfelügyelet, szűrési szabadnap.Egészséges Iskola. Az iskolákban az egészségtelen élelmiszerek árusítását meg kell adóztatni.Egészségügyi TAO-támogatás. Ösztönözzük a munkahelyi egészségfejlesztő és prevenciós programokat!A gyártócégeket kötelezzük arra, hogy a termékeken jelöljék meg az egészségtelen összetevőket.
Biztonságosat icon

Biztonságosat

Napelemes okosátkelőhelyeket minden magyar óvoda és iskola környékére.Visszaállítjuk a normál hangvételű közbeszédet!Gépi látáson és mesterséges intelligencián alapuló határellenőrzés Magyarország összes határátkelőjénél.Modern és hatékony térfigyelő kamerarendszer kifejlesztése, hogy segítsük a határok és közterületek megfigyelését, valamint a bűnözés visszaszorítását.Közlekedésbiztonság növelésével és a KRESZ modernizálása.Támogatjuk a független jogvédő szervezeteket, hogy megőrizzük az egyéni jogok és szabadságjogok érvényesülését, és a jogállamiságot Magyarországon.
Átláthatót icon

Átláthatót

Bevezetjük a gazdasági közszereplő fogalmát. Tegyenek vagyonnyilatkozatot a milliárdos állami közbeszerzések nyertesei!Megszüntetjük a TAO mutyit! Felülvizsgáljuk a TAO befogadási plafont!A számítógépnek nincs rokona! Felszámoljuk a korrupciót! Bevezetjük a közbeszerzési plafont, AUTOMATIZÁLT rendszerekkel AZONNAL kimutatjuk a túlárazást! Felülvizsgáljuk a túlköltekezést.8 évben maximalizáljuk a miniszterelnöki pozíciót. Kormánytag, állami vállalat vezetője maximum két ciklusra választható!Önkormányzati tájékoztatási kötelezettség bevezetése a hagyományos mellett a digitális (ügyfélkapu/e-mail) csatornán is a szépkorú helyi lakosok részére, a nekik járó és adható támogatásokról, azok mértékéről, igényléséről és formájáról.Független szakmai bizottságokat hozunk létre, hogy elválasszuk a politikusoktól a hatalmuk korlátozását szolgáló intézményeket.
Önellátót icon

Önellátót

Zöld Energiaforrások bővítése. Töröljük el az új szélerőművek telepítését akadályozó, felesleges korlátozásokat!Vízkészleteink megóvása. Víztározókat építünk és fejlesztjük az öntözőrendszereket a fenntartható vízgazdálkodás érdekében.Biztosítjuk az anyák otthoni munkavégzését, a távmunkát! Állami támogatás azoknak a cégeknek, amelyek a főállású édesanyákat foglalkoztatják!Új megújuló energia alapú erőművek ösztönzése. A Robin Hood-adó megfizetése alól 10 éves mentesség biztosítása.Új megújuló energia törvényt vezetünk be, amely hatékony szabályozással és támogatással segíti elő a megújuló energiaforrások felhasználását az országban.Megvédjük a magyar termőföldeket és modernizáljuk azok megművelését.
Függetlent icon

Függetlent

Növeljük a működő paksi blokkok kapacitását és hatékonyságát a hazai energiafüggetlenség erősítése érdekében.Kiegyensúlyozott Kapcsolatok: Az egyenlő távolság elve vezérelje nemzetközi kapcsolatainkat, hogy szuverén és független politikát tudjunk képviselni.Legyen Magyarország az Európai Unió Svájca, növeljük hazánk függetlenségét és autonómiáját!Függetlenség és egységesség: a hotel-minősítésekhez hasonló elven működő idősotthon-minősítő rendszer bevezetése.Szakértelmen alapuló politikai döntéshozatalt! Egyéni meggyőződések, hit és érdekek helyett szakmai kompetenciákon alapuló, objektív döntéshozatal biztosítása!A kormány függetlenségének biztosítása az oligarchák befolyásától és személyes érdekeitől való mentesítéssel.
Megbecsülőt icon

Megbecsülőt

A Társadalombiztosítás és a nyugellátáshoz való állampolgári jogok visszahelyezése az alaptörvénybe, alkotmányba.Központi örökjáradéki alap létrehozása, a szépkorú állampolgároknak, ami centrálisan kezelni tudja az ingatlan és földalapú életjáradékot.Szépkorúbarát államigazgatás kialakítása. A MEMO Smart Village, Smart City, Smart Urban programjaihoz kapcsolódó mentorprogram részeként.Minden felnevelt gyermek után járó 3%-os nyugdíjbónusz.Családi adókedvezmény az egy háztartásban élő Szépkorú után.Közgyógyellátásra adott gyógyszer támogatásának 100%-os emelése.Kegyeleti járandóság és temetkezés szociális és társadalmi rászorultság alapján és a szociális temetésre szóló törvény eltörlése, új jogszabály alkotása.A szépkorúak ellen elkövetett bűncselekmények büntetési tételeinek további szigorítása, különös tekintettel az erőszakos bűncselekményekre!Törvényben szabályozott módon kötelező biztosíték letétbe helyezése az idősotthonok üzemeltetői számára, amely biztosítékot ad a lakók és hozzátartozók részére.
Digitálisat icon

Digitálisat

Megalapítjuk a Magyar Szilícium-völgyet! Létrehozzuk Európa legnagyobb Startup Ökoszisztémáját!Okostelefonodba Okos-kártya (SMART ID): Személyi igazolvány, adókártya, TAJ-kártya, lakcímkártya, diákigazolvány, jogosítvány helyett okos-kártya.Automatikus ÁFA-visszatérítéssel könnyítjük a vállalkozók adminisztratív terheit.Digitális Ipari Park. Ösztönözzük és támogatjuk az új ötletek megvalósítását!Digitális Forradalom. Az oktatásban, egészségügyben és igazságszolgáltatásban teljes körű digitalizációt hajtunk végre,Megfiatalítjuk a politikát és bevezetjük az E-szavazást a fiatal választópolgárok politikai aktivitásának ösztönzésére!
Fenntarthatót icon

Fenntarthatót

Környezettudatos, papírmentes Magyarországot!Fatestvér program a zöldebb Magyarországért: Minden megszületett gyermek után egy facsemetét ültetünk az ország 3200 településével egyeztetve.Növeljük a károsanyag-kibocsátás csökkentésére vonatkozó célt!Fejlesztjük a tömegközlekedést! Megújítjuk Magyarország vasúthálózatát!Csökkentjük a megtermelt hulladék mennyiségét és elősegítjük a hulladék újrahasznosítását.Megújulóenergia-törvény bevezetése!
Zöldet icon

Zöldet

Környezet- és Természetvédelmi nevelés. Kisgyermekkortól kezdve oktatjuk a környezet- és természetvédelem fontosságát.Tiszta Magyarországot! Növeljük a hulladékgyűjtők számát a közterületeken és parkokban.Ingyenes Hulladékbeszállítás. Ingyenessé tesszük a kommunális hulladék lakossági beszállítását a hulladékudvarokban.Rendszeres köztisztasági akciók kezdeményezése és megszervezése.Szigorítjuk az illegális hulladéklerakók, környezetszennyezők büntetését.A közlekedés zöldítése!
Gazdagot icon

Gazdagot

KKV-k valós támogatása!Vállalkozásokat támogató adórendszer és közigazgatás kialakítása!Észszerűtlen pénzügyi támogatások helyett, képességek fejlesztése!Több, specializált gazdaságfejlesztő intézmény létrehozása.Radikálisan megvágjuk a kormányzati kommunikációs kiadásokat!TAO-felajánlás kibővítése. Egészségügyi, szociális és oktatásban segítő civil szervezeteknek is! A látvány- csapatsportokhoz hasonlóan, a TAO támogatás kibővítése, minden segítő civil szervezetnek.
Élhetőt icon

Élhetőt

Megfizethető nagyvárosi lakhatási feltételek biztosítása! Legyen adómentes a hosszú távú lakáskiadás!Megadóztatjuk a tartósan üresen álló lakásokat.Üres lakás korszerűsítési programot indítunk. Az üres lakásokra kirótt adóból levonható a korszerűsítésre költött pénz.Önkormányzati ingatlanvagyonkezelők létrehozása a lakásállomány optimális hasznosítása érdekében.Zöld sugárutakat a nagyvárosokba!Városfejlesztési központok alapítása a multifunkciós, szabadidős szolgáltatásokkal bőven ellátott terek létrehozására.DIGITÁLIS NAGYVÁROST! Közlekedési, energetikai, levegőminőségi szimulációkra alkalmas digitális városmodellek létrehozása.Úthálózat-fejlesztést, mert az idő pénz! Ne üljünk órákat a dugóban!
Sportosat icon

Sportosat

2036. évi Nyári Olimpia Magyarországon. Támogatjuk a 2036. évi nyári olimpia megrendezésének pályázatát. Magyarország méltó házigazdája lehet ennek a világszintű sporteseménynek.Valódi egészségnevelést! Korcsoportokra specializált egészségfejlesztő programot a közoktatásba!Játék- és élményalapú mozgáskultúra bevezetése! Megszerettetjük a mozgást!Sportosabb jövőt! Legyen kötelező sportegészségügyi felmérés az iskolákban!Válaszd a sportot! Legyen a sporttal foglalkozó civil szervezetek és sportszövetségek számára a Chips-adó felajánlható!Támogatjuk a szabadidősportot! A TAO-támogatás lehetőségét kiterjesztjük a szabadidősport egyesületekre.