• Csatlakozz!
 • Bejelentkezés
 • Kövesd a memót a twitteren!
 • Bejelentkezés facebookkal

Kategóriák

Válassz kategóriát az egyszerűbb böngészéshez!

 

Hirdetés

Felhasználási feltételek, adatvédelem

 1. A szerződés tárgya

  A jelen szerződés (Szerződés) a Corpus Communications Kft. érdekeltségébe tartozó memo.hu weboldal használatára vonatkozó feltételeket tartalmazza.

 2. Szerződő felek

  Jelen szerződés a Corpus Communications Kft. (továbbiakban Corpus) és az általa üzemeltetett memo.hu (továbbiakban Weboldal) oldalt látogató felhasználó (továbbiakban Felhasználó) között jön létre a weboldal felhasználásának feltételeiről.

 3. A szerződés hatálya

  Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével elfogadja a jelen Szerződés feltételeit. Amennyiben Felhasználó a Szerződés rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a szolgáltatást, a Corpus jogosult a Felhasználó hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és az általa közzé-, vagy elérhetővé tett tartalmat előzetes értesítés nélkül törölni.

 4. Adatvédelem
  1. Személyes adatok kezelése

   A memo.hu weboldalon található tartalomnak két része van. A Weboldal nagyobb részét a Felhasználó ingyenesen látogathatja, bármilyen személyes adat megadása nélkül. A Weboldal meghatározott részeihez és szolgáltatásaihoz való hozzáférés ingyenes regisztrációhoz kötött. A Felhasználónak a regisztráció során olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. A Corpus, mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván a Felhasználói adatokat.

   A regisztráció során tudomására jutott személyes adatokat a Corpus nem teszi – a Felhasználó jóváhagyása nélkül – harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés illetve a hatósági eljárás eseteit. A Felhasználó által ezen szolgáltatás igénybevétele során az interneten közzétett adatokért a Coprus semmiféle felelősséget nem vállal.

   Amennyiben a Corpus szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, tájékoztató anyagokat küld ki Felhasználóinak. Minden ilyen esetben a Felhasználót előzetesen tájékoztatja arról, hogy milyen jellegű és mennyiségű küldeményre számíthat, amennyiben az adott szolgáltatást igénybe kívánja venni.

  2. IT biztonság

   A Corpus és a szervereit üzemeltető internet szolgáltató egyaránt törekednek arra, hogy a Corpus internetes oldalai technikai szempontból biztonságosan működjenek. Ugyanakkor az Internet mint technológia alapvetően információk megosztását szolgálja, így az azon közzétett adatok biztonságát a szolgáltatók nem tudják garantálni. Ezért a Corpus felhívja Felhasználói figyelmét, hogy kizárólag olyan adatokat tegyenek közzé saját magukról, amelyek bűncselekmény során történő kikerülése nem okoz nekik anyagi kárt. Ilyen esetben ugyanis a Corpus-nak nem áll módjában anyagi felelősséget vállalni a Felhasználói adatokért.

  3. Cookie-k

   A Weboldal egyes szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a Felhasználók számítógépén. A cookie-k kisméretű szöveges állományok, amelyeket kizárólag a Felhasználók azonosításának megkönnyítésének és a Weboldal személyre szabhatóságának érdekeit szolgálják, más célra a Corpus nem veszi őket igénybe. A cookie-fogadás Felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya, azonban előfordulhat, hogy bizonyos oldalak nem jelennek meg tökéletesen vagy bizonyos regisztrációhoz kötött funkciókhoz nincs jogosultsága így a Felhasználónak.

  4. Statisztikai célú adatgyűjtés a Felhasználói aktivitásról

   A Corpus szerverei automatikusan regisztrálják a Felhasználók IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja a Corpus, szolgáltatásai esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

  5. Jogsértés és jogorvoslat

   A Felhasználónak joga van tájékoztatást kérni a Corpus-tól adatai kezelésével kapcsolatban, valamint hogy jelezze a Corpus felé, ha adatainak kezelése jogsértő bármilyen formában.

   A Felhasználó köteles saját személyes adatait megadni a regisztráció során. Amennyiben a Felhasználó harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Corpus jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítésre. A Corpus ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

   A Weboldalt a Corpus megbízásából moderátorok felügyelik; a moderálás célja a kulturált hangnem és a szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása. A moderátorok jogosultak egyes témák, illetve egyes hozzászólások törlésére, felhasználók felfüggesztésére és törlésére, ugyanakkor munkájukat eseti jelleggel, a kizárólagosság igénye nélkül végzik. A Corpus nem vállal felelősséget a moderálás elégtelenségéből adódó kárért vagy kényelmetlenségért. A törlések során a moderátorok nem jogi fórumként járnak el, de amennyiben olyan hozzászólással vagy tartalommal találkoznak, amely feltehetően jogsértő, azt jogosultak előzetes értesítés nélkül eltávolítani.

  6. Szerzői jogok

   A Felhasználók által feltöltött adatok tartalmát és az azokban található fényképeket, videókat a Corpus nem ellenőrzi, így ezekért nem vállal felelősséget. Amennyiben a Corpus tudomására jut, hogy a Felhasználók által a Weboldalra feltöltött bejegyzések, vélemények, fényképek vagy videók harmadik fél személyiségi vagy szerzői jogait sértik, ezeket azonnal eltávolítja és a tartalom elhelyezőjétől kára megtérítését követelheti.

   A Felhasználók elfogadják, hogy a Weboldalra feltöltött tartalmakat, fényképeket és a videókat a Corpus felhasználhatja nyomtatott vagy egyéb online kiadványokban.

   A Weboldalon található tartalom a Corpus szellemi tulajdonát képezi és a Corpus előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A Weboldal egyes részeit Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a tartalom terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba történő hozatalára. Felhasználó nem jogosult továbbá a lementett Weboldalról a jelen Jogi közleményekre és adatvédelmi politikára utaló link eltávolítására. A fentiektől eltérni csak a Corpus-szal kötött írásbeli szerződés alapján és kizárólag a Corpus-szal szerződő fél jogosult. Ezen feltételek megsértése esetén a Corpus a jogsértéssel való felhagyást és kárának megtérítését követelheti.

   A nyilvános kommunikációs csatornákon megjelenő hozzászólásokra a nyilvános közlésekre érvényes jogszabályok az irányadóak (1986. évi II. törvény, 1978. évi IV. törvény).

   A memo.hu domain a Corpus javára bejegyzett domain név. Ezen jogvédett név vagy a hozzá megtévesztésig hasonló nevek illetve kifejezések harmadik személyek által történő bármilyen használata a Corpus jogait sérti, melynek elhárítása és kárának megtérítése érdekében a Corpus jogosult minden szükséges jogi lépést megtenni.

 5. Felelősség kizárás

  Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért a Corpus nem vállal felelősséget. Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a Corpus véleményét. A hirdetések közzétételekor a Corpus teljes mértékben a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény rendelkezései szerint jár el.

  A Weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű. A tartalom pontosságának, teljességének esetleges hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért a Corpus nem vállal felelősséget.

  A Weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Corpus tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés más személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. Ezen felül a Corpus az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget vállal.

 6. A Jogi Közlemények és az Adatvédelmi Politika módosításai

  Amennyiben jelen dokumentumot a Corpus a jövőben módosítaná, a változásokat a Weboldalon megfelelően közzéteszi és a módosításra Weboldal látogatóinak figyelmét felhívja.

Kérdezz te is!

Csak az email címed és a beceneved szükséges a regisztrációhoz!
Ne csak kérdezz, válaszolj is! Legyél Memo Profi!

Regisztráció »

Pontverseny állása

Kelly

4629 pont

itsze

3835 pont

Future

3787 pont

lajo

3499 pont

pamelacska1

2185 pont

Gergő

1655 pont

oregano

1567 pont

aranyoskám

1463 pont

torpilla

1432 pont

present

1425 pont

Online felhasználók

Jelenleg egy felhasználó sem érhető el.

 

regisztráció 20
kérdés beküldése -2
tiéd a legjobb válasz 4
kérdésedre legjobb választ jelölsz 1
kérdésre válaszolsz 1
szavazáson részt veszel 1
bejelentkezés (naponta) 1
más válaszát értékeled 1
+ szavazatot kap egy válaszod 1
ismerősöd regisztrál 3
szabályzattal ellentétes válasz -3